Toolchain till Tiviar Alpha+

I am in no way wiz enough to know what I’m doing, but I’m going to attempt to build a native toolchain for the Tiviar Alpha Plus STB. I prefer native since it appears to be more simple to setup, configure and maintain. I’m probably wrong, but that’s what I prefer.

I think I’ve found a couple of cornerstones to do this:

Here’s a source tar, which apparently has been published on tiviar.com earlier, but the link does not work anymore when I try to follow:
http://www.generalfiles.org/download/gs64b0e7a3h32i0/stbgcc-4.5.3-1.3.tar.bz2.html

It seems to contain necessary mipsel toolchain stuff, such as gcc with friends, includes and headers. But I have yet to verify that.
From what I can tell, someone has used a Red Hat buildserver for this.

And here’s a How-To buil Directfb using a buildserver:
”Building Qt for the Broadcom BCM97420C”
Webkit for Qt/DirectFB broadcom 97420c0

And on a mailinglist (http://comments.gmane.org/gmane.comp.lib.qt.user/6025) I found this configure line, but they are for Qt so I suspect a lot can be omitted for c source only assemblies:
./configure -opensource -confirm-license -embedded mips -xplatform
devices/linux-mipsel-broadcom-97425-g++ -opengl es2 -device mipsel-broadcom-
97425 -device-option CROSS_COMPILE=/opt/tool
chains/stbgcc-4.5.3-2.4/bin/mips-linux- -device-option BRCM_PLATFORM=97425 -
device-option BRCM_BHCP_VER=b2 -device-option
BRCM_BASE_DIR=/opt/vendor/broadcom/7425/Refsw12.4 -device-option B_REFSW
_DEBUG=y -prefix /usr/local/Qt/ -sysroot /opt/toolchains/stbgcc-4.5.3-
2.4/mipsel-linux-uclibc/sys-root -no-mips_dsp -no-mips_dspr2 -no-xcb -qpa
eglsfs -system-zlib -system-libpng -system-libjpeg
-eglfs -no-avx -no-sse3 -no-sse4.1 -no-sse4.2 -no-ssse3 -no-sse2 -fontconfig
-icu -system-sqlite -glib -v -gstreamer -force-pkg-config
1981

./configure -opensource -confirm-license -xplatform devices/linux-
mipsel-broadcom-97425-g++ -opengl es2 -device mipsel-broadcom-97425 -device-
option CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/stbgcc-4.5.3-2.4/bin/mips-linux-
-device-option BRCM_PLATFORM=97425 -device-option
BRCM_BHCP_VER=b2 -device-option BRCM_BASE_DIR=/opt/vendor/broadcom/7425/Refsw12.4
-device-option B_REFSW_DEBUG=y -prefix /usr/local/Qt/
-sysroot /opt/toolchains/stbgcc-4.5.3-2.4/mipsel-linux-uclibc/sys-root
-no-mips_dsp -no-mips_dspr2 -no-xcb -qpa eglsfs -system-zlib
-system-libpng -system-libjpeg -eglfs -no-avx
-no-sse3 -no-sse4.1 -no-sse4.2 -no-ssse3 -no-sse2 -fontconfig -icu -system-sqlite
-glib -v -gstreamer -force-pkg-config

And perhaps adding to that:
-Wall -Wextra -Wreturn-type -fno-strict-aliasing -Wchar-subscripts -Wformat-security -Wreturn-type -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -Wno-switch -Wno-switch-enum -Wundef -Wmissing-noreturn -Winit-self -pipe --sysroot=/home/kushal/bcm/stbgcc-4.5.3-2.4/mipsel-linux-uclibc/sys-root -ICU -ffunction-sections -fdata-sections -O2 -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -fPIC -fno-exceptions -D_REENTRANT -MD -DQT_NO_XCB -DBUILDING_QT__=1 -DNDEBUG -DENABLE_3D_RENDERING=1 -DENABLE_BLOB=1 -DENABLE_CHANNEL_MESSAGING=1 -DENABLE_CSS_BOX_DECORATION_BREAK=1 -DENABLE_CSS_COMPOSITING=1 -DENABLE_CSS_EXCLUSIONS=1 -DENABLE_CSS_FILTERS=1 -DENABLE_CSS_IMAGE_SET=1 -DENABLE_CSS_REGIONS=1 -DENABLE_CSS_STICKY_POSITION=1 -DENABLE_DATALIST_ELEMENT=1 -DENABLE_DETAILS_ELEMENT=1 -DENABLE_FAST_MOBILE_SCROLLING=1 -DENABLE_FILTERS=1 -DENABLE_FTPDIR=1 -DENABLE_FULLSCREEN_API=1 -DENABLE_GESTURE_EVENTS=1 -DENABLE_ICONDATABASE=1 -DENABLE_IFRAME_SEAMLESS=1 -DENABLE_INPUT_TYPE_COLOR=1 -DENABLE_INSPECTOR=1 -DENABLE_INSPECTOR_SERVER=1 -DENABLE_JAVASCRIPT_DEBUGGER=1 -DENABLE_LEGACY_NOTIFICATIONS=1 -DENABLE_LEGACY_VIEWPORT_ADAPTION=1 -DENABLE_LEGACY_VENDOR_PREFIXES=1 -DENABLE_METER_ELEMENT=1 -DENABLE_MHTML=1 -DENABLE_MUTATION_OBSERVERS=1 -DENABLE_NOTIFICATIONS=1 -DENABLE_PAGE_VISIBILITY_API=1 -DENABLE_PROGRESS_ELEMENT=1 -DENABLE_RESOLUTION_MEDIA_QUERY=1 -DENABLE_REQUEST_ANIMATION_FRAME=1 -DENABLE_SHARED_WORKERS=1 -DENABLE_SMOOTH_SCROLLING=1 -DENABLE_SQL_DATABASE=1 -DENABLE_SVG=1 -DENABLE_SVG_FONTS=1 -DENABLE_TOUCH_ADJUSTMENT=1 -DENABLE_TOUCH_EVENTS=1 -DENABLE_WEB_SOCKETS=1 -DENABLE_WEB_TIMING=1 -DENABLE_WORKERS=1 -DENABLE_XHR_TIMEOUT=1 -DWTF_USE_TILED_BACKING_STORE=1 -DHAVE_QTQUICK=1 -DHAVE_QTPRINTSUPPORT=1 -DHAVE_QSTYLE=1 -DHAVE_QTTESTLIB=1 -DWTF_USE_ZLIB=1 -DWTF_USE_LIBJPEG=1 -DWTF_USE_LIBPNG=1 -DPLUGIN_ARCHITECTURE_UNSUPPORTED=1 -DWTF_USE_3D_GRAPHICS=1 -DENABLE_WEBGL=1 -DENABLE_CSS_SHADERS=1 -DENABLE_TOUCH_SLIDER=1 -DENABLE_ACCELERATED_2D_CANVAS=0 -DENABLE_ANIMATION_API=0 -DENABLE_BATTERY_STATUS=0 -DENABLE_CSP_NEXT=0 -DENABLE_CSS_GRID_LAYOUT=0 -DENABLE_CSS_HIERARCHIES=0 -DENABLE_CSS_IMAGE_ORIENTATION=0 -DENABLE_CSS_IMAGE_RESOLUTION=0 -DENABLE_CSS_VARIABLES=0 -DENABLE_CSS3_BACKGROUND=0 -DENABLE_CSS3_CONDITIONAL_RULES=0 -DENABLE_CSS3_TEXT=0 -DENABLE_DASHBOARD_SUPPORT=0 -DENABLE_DATAGRID=0 -DENABLE_DATA_TRANSFER_ITEMS=0 -DENABLE_DEVICE_ORIENTATION=0 -DENABLE_DIRECTORY_UPLOAD=0 -DENABLE_DOWNLOAD_ATTRIBUTE=0 -DENABLE_FILE_SYSTEM=0 -DENABLE_GAMEPAD=0 -DENABLE_GEOLOCATION=0 -DENABLE_HIGH_DPI_CANVAS=0 -DENABLE_INDEXED_DATABASE=0 -DENABLE_INPUT_SPEECH=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_DATE=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_DATETIME=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_DATETIMELOCAL=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_MONTH=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_TIME=0 -DENABLE_INPUT_TYPE_WEEK=0 -DENABLE_LEGACY_CSS_VENDOR_PREFIXES=0 -DENABLE_LINK_PREFETCH=0 -DENABLE_LINK_PRERENDER=0 -DENABLE_MATHML=0 -DENABLE_MEDIA_SOURCE=0 -DENABLE_MEDIA_STATISTICS=0 -DENABLE_MEDIA_STREAM=0 -DENABLE_MICRODATA=0 -DENABLE_NAVIGATOR_CONTENT_UTILS=0 -DENABLE_NETSCAPE_PLUGIN_API=0 -DENABLE_NETWORK_INFO=0 -DENABLE_ORIENTATION_EVENTS=0 -DENABLE_PROXIMITY_EVENTS=0 -DENABLE_QUOTA=0 -DENABLE_SCRIPTED_SPEECH=0 -DENABLE_SHADOW_DOM=0 -DENABLE_STYLE_SCOPED=0 -DENABLE_SVG_DOM_OBJC_BINDINGS=0 -DENABLE_TEXT_AUTOSIZING=0 -DENABLE_TEXT_NOTIFICATIONS_ONLY=0 -DENABLE_TOUCH_ICON_LOADING=0 -DENABLE_VIBRATION=0 -DENABLE_VIDEO=0 -DENABLE_VIDEO_TRACK=0 -DENABLE_WEB_AUDIO=0 -DENABLE_XSLT=0 -DBUILDING_WebKit1 -DBUILDING_WEBKIT -DQT_ASCII_CAST_WARNINGS -DSQLITE_CORE -DSQLITE_OMIT_LOAD_EXTENSION -DSQLITE_OMIT_COMPLETE -DSTATICALLY_LINKED_WITH_WebCore -DSTATICALLY_LINKED_WITH_ANGLE -DSTATICALLY_LINKED_WITH_JavaScriptCore -DSTATICALLY_LINKED_WITH_WTF -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_SQL_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB

One day (night) with some more time on my hands, I just might be able to cook this. Until that day…

Ny satellitmottagare

För någon månad sedan dog min Vu+Duo. Den har varit en trevlig vän som inte strulat (till skillnad från tidigare boxar från Canal Digitals standardsortiment, typ Sagem), men nu är den i de sälla digitala jaktmarkerna.

Idag köpte jag en Fortis Tiviar Alpha+, en ganska ny bekantskap på marknaden, typ en eller två månader. Den har intressanta specs, inklusive trippeltuner för oss som vill slötitta på TV:n, spela in och se på en annan kanal på surfplattan samtidigt.

Installationen gick ganska smärtfritt. Hårddisken formaterade jag genom den interna menyn. En mjukvaruuppdatering var tillgänglig och jag installerade den via nätuppkopplingen. Gränssnittet är hyfsat rappt.

Tyvärr har jag inte lyckats helt med scanningen av satellitkanaler än, jag saknar ett antal HD-kanaler.

Och än så länge finns ingen smidig kanalhantering. Det måste kopieras över via USB-sticka till datorn och sen fanns det ett program på mytiviar.se som heter ”DrEdit” som kan hjälpa en sortera. Har inte testat det än.

http://mytiviar.se kunde man ladda ner några manualer, där finns ett litet forum och allmän info. Kan bli användbart om man stöter på patrull.

Hmm… Läge för förbättringar. Linux ska den visst köra.

En snabb portscan visade 6 öppningar på: 21, 23, 80, 139, 445, 8080

Så vad kan man göra med den?

# uname -a
Linux (none) 2.6.37-3.1-svn1112 #1 SMP Mon Jan 7 14:42:51 KST 2013 mips GNU/Linux

Root! Telnet var öppet. Tack! Ska tydligen vara silikon från Broadcom under huven. Jag tror det kommer bli en trevlig bekantskap, trots det. Jag hoppas återkomma med lite mer info.